top of page
PROJEKTY BADAWCZE
BUNTY I WALKI BRATOBÓJCZE
W ŚREDNIOWIECZU

W ramach projektu realizowane są badania poświęcone problematyce buntów i walk bratobójczych w średniowieczu. Tytułowe zagadnienia poddane są analizie w bardzo rożnych momentach dziejowych i obszarach geograficznych, a także kontekstach - nie tylko politycznym.

KIEROWNIK

Błażej Culepa

DUCHOWNI ZAANGAŻOWANI W
POLSKĄ DZIAŁALNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

Piotr Siewak

KIEROWNIK

Celem projektu jest przedstawienie sylwetek osób duchownych różnych religii i wyznań zaangażowanych aktywnie w polską działalność niepodległościową w latach 1865-1989. 

Projekt jest przede wszystkim nie tyle badawczy co popularyzatorski. Jego nadrzędnym celem jest popularyzacja unikalnego zabytku polskiej kultury intelektualnej jakim jest niewątpliwie Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum anonimowego autora, którego  zwykliśmy nazywać za Janem Szczęsnym Herbutem Gallem Anonimem. 

KIEROWNIK

Michał Gniadek-Zieliński

PROJEKT GALL
EDYCJA VITA VULFRAMNI EPISCOPI SANONICI

Kacper Bylinka

KIEROWNIK

Celem projektu jest przygotowanie wydania krytycznego tekstu łacińskiego żywotu św. Wolframa († przed 740 r.), biskupa Sens i Apostoła Fryzów wraz z tłumaczeniem na język polski opatrzonym komentarzem.

s.jpg
"SOLIDARNOŚĆ" WYKLĘTA
KIEROWNIK

Michał Gniadek-Zieliński

Wbrew tytułowi projekt nie skupia się wyłącznie na NSZZ "Solidarność" ale stara się ogarnąć całokształt buntu przeciw władzy komunistycznej w Polsce w latach 1956-1989. Głównym celem jest zebranie relacji zapomnianych opozycjonistów odgrywających niegdyś ważną rolę i ich publikacja, która powinna uruchomić szerszą dyskusję na tytułowy temat.

1.png
WIELKIE I DROBNE ZMIANY W XIX WIEKU
KIEROWNIK

Michał Rastaszański

Celem projektu są badania nad szeroko pojętymi zmianami, do których doszło w XIX wieku. Stulecie, o którym mowa, zawsze uchodzi za niezwykle dynamiczny w stosunku do swojej długości okres. Siłą rzeczy od wielu lat historycy zainteresowani byli tą tematyką. My chcemy spróbować uchwycić problem z nowej perspektywy.

bottom of page