top of page
SEKCJA NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
KIEROWNIK

Szymon Antosik - student V roku w WH UW. Zajmuje się historią rozwoju gospodarczego świata i standardem życia w przeszłości. Ponadto interesuje się migracjami i historią polskiej wsi pouwłaszczeniowej

OPIEKUN

dr Jacek Kordel - pracownik Zakładu NPH i Metodologii w IH UW. W swych badaniach koncentruje się  w szczególności na dziejach Rzeczypospolitej i Rzeszy Niemieckiej w epoce nowożytnej, a zwłaszcza na historii dyplomacji. Autor m.in. monografii "Z Austrią czy z Prusami? Polityka zagraniczna Saksonii, 1774-1778" (Kraków 2018).

DZIAŁALNOŚĆ

Członkowie sekcji prowadzą badania z zakresu wielu nauk pomocniczych historii. Sekcja zrzesza pasjonatów różnych epok dlatego badania mają zarówno charakter międzyepokowy jak i epokowy. Popularnością cieszy się paleografia (w tym szczególnie średniowieczna), epistolografia, sfragistyka, falerystyka, heraldyka i weksylologia, jak również geografia historyczna oraz genealogia i paleografia. Sekcja i jej członkowie choć prowadzą własne badania starają się też w dużym stopniu wspomagać badania koleżanek i kolegów z innych sekcji swoim niekiedy większym doświadczeniem w zakresie źródłoznawstwa.

Oprócz spotkań zwyczajnych sekcja organizuje także liczne wykłady pracowników naukowych IH UW oraz gości z innych ośrodków akademickich i badawczych. Przymierza się także to rozpoczęcia projektu badawczego, o którym więcej szczegółów wkrótce.

AKTUALNOŚCI

Drugowojenne kreskówki propagandowe jako przykład źródła historycznego

October 28, 2020

Sekcje nauk pomocniczych historii oraz historii kultury i sztuki Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych połączyły swe siły i mają przyjemność zaprosić Państwa na swoje spotkanie łączone.

Warsztaty źródłowe "Drugowojenne kreskówki propagandowe jako przykład źródła historycznego" poprowadzą kierownicy sekcji: Kacper Gęsior i Konrad Rokicki.

Plakaty wojny polsko-bolszewickiej

March 25, 2019

Sekcja nauk pomocniczych historii SKMBH ma zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na swoje marcowe spotkanie, na którym opowiemy o propagandzie wojny polsko-bolszewickiej na przykładzie plakatów. Warsztaty źródłoznawcze poprowadzi Konrad Rokicki
Spotykamy się we wtorek 26.03.2019 o godzinie 18:30 w sali 208 (4 piętro)

Tabele likwidacyjne i inne źródła do hist. polskiej wsi w XIX w.

February 18, 2019

Sekcja nauk pomocniczych historii SKMBH zaprasza na lutowe zebranie poświęcone źródłoznawstwu. O zasobie źródłowym do badania polskiej wsi w XIX w. opowie Wojciech Siwek.
19 lutego (wtorek) | 18.30 | IH UW, sala 208

Please reload

bottom of page