top of page
WYDAWNICTWA SKMBH
392.jpg
PRO LIBERTATE!
NIEZALEŻNOŚĆ SUWERENNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ W DZIEJACH
red. MICHAŁ GNIADEK-ZIELIŃSKI
STUDIA MIĘDZYEPOKOWE i

Tom Pro libertate! Niezależność, Suwerenność, Niepodległość w dziejach zawiera zebrane studia uczestników konferencji naukowej, która odbyła się w Instytucie Historycznym UW w marcu 2018 r. Tytułowe zagadnienie, za którego wywołaniem stoi oczywiście 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, zostało ujęte w niezwykle szerokim kontekście chronologicznym, geograficznym i metodologicznym. Znajdą tu Państwo teksty poruszające się w realiach wszystkich epok, tematycznie związanie nie tylko z szeroko rozumianą historią polityczną, ale także historią idei, świadomości i codzienności, w tym kultury.

 

STUDIA MIĘDZYEPOKOWE stanowią serię wydawniczą ukazującą się pod auspicjami Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych, w której zawierają się materiały pokonferencyjne stanowiące pokłosie organizowanych przez SKMBH sesji naukowych skupiających się na analizowaniu podejścia do omawianych zagadnień od starożytności do czasów współczesnych. To międzyepokowe, ale także interdyscyplinarne podejście służy pogłębieniu refleksji nad wydarzeniami z przeszłości z perspektywy całości ludzkich dziejów.

427.jpg
KIEDY ŚWIAT PĘDZI DO PRZODU PEŁNĄ PARĄ...
ZMIANA I TRWANIE W XIX WIEKU
red. MICHAŁ RASTASZAŃSKI, GNIADEK-ZIELIŃSKI, 
HUBERT KORZENIOWSKI

Dziewiętnaste stulecie jest uważane za wyjątkowe do tego stopnia, że traktuje się je jako oddzielną epokę. Niesłychany był ogrom i szybkość przemian, które nastąpiły w tym okresie i przeobrażały rzeczywistość w niespotykanym dotąd tempie. Stary świat jednak nie zawsze chciał poddawać się transformacjom. Starcie „nowego” ze „starym” często przebiegało w sposób niezwykle gwałtowny i bolesny. Nie dziwi zatem, że w historiografii nierzadko mówi się po prostu o „rewolucyjnym wieku dziewiętnastym” – i to nie tylko dlatego, że zrodziła go rewolucja francuska 1789 r., a zamknęła bolszewicka roku 1917. Właśnie szybkość i rozmiar zmian w tym stuleciu były iście rewolucyjne. To wówczas ukształtowała się „nowoczesność”, czy też raczej podstawy świata nam współczesnego.

 

Tom stanowi efekt projektu badawczego realizowanego przez seksję XIX w. SKMBH.

bottom of page