SEKCJE
PO CO SEKCJE?

SŁOWO O PRACY W SKMBH

Głównym celem SKMBH jest prowadzenie badań międzyepokowych. Nie uważamy jednak by wykluczało to wszelką inną działalność naukową członków, w tym wzajemne wspieranie się w swoich badaniach, prowadzenie wspólnych badań ograniczonych chronologicznie do jednej epoki bądź jej wycinka oraz poszerzanie własnych horyzontów intelektualnych i samokształcenie.

W ramach koła istnieje pięć sekcji epokowych: starożytnicza, mediewistyczna, nowożytnicza, XIX w. oraz XX w. Oprócz nich, z definicji zorientowanych na prowadzenie badań i edukację w ramach własnej epoki istnieje jeszcze sekcja nauk pomocniczych historii, skupiająca się na rozwijaniu warsztatu badawczego w kontekście rozmaitej natury źródeł; sekcja hist. kultury i sztuki, a także hist. filozofii i filozofii historii, wreszcie judaistyczna oraz historii wojskowości i odtwórstwa historycznego.

 

Mamy także sekcję interdyscyplinariów, której celem jest zrzeszanie badaczy innych dziedzin naukowych - archeologów, historyków sztuki i muzyki, historyków literatury, politologów, socjologów, psychologów, kulturoznawców, filozofów i prawników. Dzięki odmiennej optyce oraz niekiedy całkiem nieznanej historykowi metodologii świetnie uzupełniają tworzony przez historyków obraz przeszłości.

JAKIE SEKCJE?

NASZA STRUKTURA

JAK WYGLĄDA SPOTKANIE?

TEGO NALEŻY SIĘ SPODZIEWAĆ

To zależy od członków, a ściślej mówiąc od uzgodnień miedzy nimi a prowadzącym spotkanie. Przeważnie zebrania sekcji odbywają się raz w miesiącu i wszystkie maja charakter otwarty, tj. każdy może przyjść i posłuchać. Ale nie tylko. Nie zawsze bowiem na spotkaniach wysłuchujemy referatu jednego z nas, po którym następują pytania. Rzeczywiście taka formuła jest praktykowana ale z rzadka. Stawiamy bowiem przede wszystkim na formę warsztatową, idąc za chlubną tradycją naszego Instytutu, który jako jeden z nielicznych wzorem prof. Leopolda Ranke'go przedkłada metodę seminaryjną nad wykładową. Staramy się więc bardzo dużo czasu poświęcać źródłom, a zatem to ich przede wszystkim należy się spodziewać na naszych spotkaniach.

Nasze spotkania to jednak nie nudne ślęczenie nad męczącym, niekiedy trudnym do zrozumienia źródłem. Staramy się zawsze by była to podróż po nieznanych wodach, w których prowadzący wciela się w przewodnika wskazującego najbardziej intrygujące ścieżki interpretacyjne i niuanse metodologiczne.

Oprócz zebrań prowadzonych przez członków SKMBH organizowane są także takie, na które zapraszani są goście z zewnątrz, w tym pracownicy naukowi nie tylko UW ale także innych ośrodków akademickich i badawczych jak PAN czy IPN.

Do tego co robimy staramy się podchodzić z pewnym dystansem. Nie brakuje więc na naszych zebraniach humoru i luzu. Nie raz spotkania kończą się w knajpie na piwie... Ale życie sekcji to nie tylko comiesięczne spotkania. Życie sekcji to przede wszystkim ludzie. Gdy przygotowujemy jakiś projekt, czy to naukowy czy popularyzatorski, możemy się spotykać nawet codziennie - jeśli jest taka potrzeba. Jesteśmy grupą przyjaciół i wspieramy się także w indywidualnych badaniach. U nas każdy członek może liczyć na pomoc drugiego. 

TYLKO ZEBRANIA?

SEKCJA TO PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE

JAK DO NAS DOŁACZYĆ?

Po prostu przyjdź na spotkania albo napisz maila do kierownika sekcji!

Adresy email do kierowników sekcji znajdują się m.in. w zakładce Władze.

Możesz też skorzystać z ogólnego maila SKMBH klikając guzik NAPISZ DO NAS!