top of page
SEKCJA HISTORII FILOZOFII I FILOZOFII HISTORII
KIEROWNIK

mgr Aleksander Popielarz - doktorant IH UW. Interesuje się historią idei i doktryn politycznych oraz związkami między religią a polityką. Badawczo zajmuję się Polską epoki Wazów. Obronił pracę magisterską pt. "Próba Władysława IV sformalizowania elity władzy - motywacje, założenia ideowe, efekty."

OPIEKUN

dr Rafał Tichy - filozof, teolog i publicysta, pracownik Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej w IF UW. Znawca myśli patrystycznej i filozofii średniowiecznej, mesjanista. Redaktor naczelny magazynu apokaliptycznego "Czterdzieści i Cztery - 44", autor m.in. takich prac jak "Mistyczna historia człowieka według Bernarda z Clairvaux" (Poznań 2011), "Ukryte oblicze. O mistyce i mesjanizmie" (Poznań 2013) czy trzytomowego wywiadu-rzeki z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim (Warszawa 2007, 2009, 2018).

DZIAŁALNOŚĆ

Sekcja zrzesza wszystkich pasjonatów historii filozofii i historiozofii. Filozofia i historia wchodzą ze sobą w związki o wiele głębsze niż można by to na pierwszy rzut oka przypuszczać. Właśnie z tego powodu istnieje nasza sekcja, i właśnie z tego powodu w naszym gronie można znaleźć zarówno filozofów, jak i historyków, którzy szukają odpowiedzi na pytanie o sens historii. Działalność jest nastawiona zatem w dwóch kierunkach. Jednym z nich jest dyskusja nad głównymi koncepcjami filozoficznymi kolejnych epok i próba zdefiniowania ich wpływu na te epoko, drugim szukanie istoty dziejów człowieka. 

Sekcja organizuje przede wszystkim spotkania dyskusyjne oraz wykłady, w tym spotkania z gośćmi z zewnątrz.

AKTUALNOŚCI

Dyskusja wokół książki "Apokalipsa tu i teraz"

January 24, 2019

Sekcja historii filozofii i filozofii historii zaprasza na dyskusję wokół książki "Apokalipsa tu i teraz", czyli filozoficznej dyskusji Benoîta Chantre'a z René Girardem, dla której tło stanowią rozważania Carla von Clausewitza zawarte w niedokończonym dziele "O wojnie".

22 marca (piątek) | 18:30 | Instytut Filozofii UW, sala 211

Dyskusja wokół książki "Zachodnia eschatologia" Jacoba Taubesa

January 24, 2019

Sekcja historii filozofii i filozofii historii wraz z dr. Rafałem Tichym z Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej IF UW zapraszają na dyskusję wokół książki "Zachodnia eschatologia" autorstwa Jacoba Taubesa. W trakcie spotkania skupimy się w znacznej mierze na pierwszym rozdziale książki pt. "Istota eschatologii".
25 stycznia (piątek) | 18:30 | IF UW, sala 211

Tomasz More i jego recepcja: "Utopia" w różnych interpretacjach

December 10, 2018

Sekcja historii filozofii i filozofii historii zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu Filozof i jego recepcja. W trakcie spotkania spróbujemy przeanalizować dwie interpretacje "Utopii" Tomasza More'a - jedną z "Dziejów filozofii Zachodu" Bertranda Russella, a drugą z książki pt. "Tomasz More i jego Utopia" autorstwa Karola Kautskiego.

11 grudnia (wtorek) | 18:30 | IH UW, sala 208

Please reload

PRO MEMORIA

BYLI KIEROWNICY SEKCJI

Maciej Witkowski (2018-2019)

bottom of page