top of page
WYDAWNICTWA CZŁONKÓW
NARODOWE SIŁY ZBROJNE
1942-1947

MICHAŁ GNIADEK-ZIELIŃSKI

Jest to pierwsza publikacja, która w sposób kompleksowy przedstawia funkcjonowanie Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1942-1947. Autor, wykorzystując dokumenty i posiłkując się relacjami świadków, odtwarza proces formowania się NSZ, by nastepnie przedstawić strukturę terenową i działalność tej organizacji oraz proces częściowego scalenia z Armią Krajową, rozłam, jaki miał wówczas miejsce w szeregach narodowców i ich prześladowania w komunistycznej Polsce.

WIELKA LECHIA
ŹRÓDŁA I PRZYCZYNY POPULARNOŚCI TEORII
PSEUDONAUKOWEJ OKIEM HISTORYKA

ROMAN ŻUCHOWICZ

W sprzedaży pierwsza polemiczna publikacja popularnonaukowa dotycząca fenomenu teorii Wielkiej Lechii. Autor – doktorant na Wydziale Historii UW, dzienikarz, autor artykułów popularnonaukowych – poddaje analizie zjawisko popularności teorii wielkolechickich. Odnosząc się głównie do publikacji J. Bieszka, wykazuje błędy merytoryczne w interpretacji źródeł i przesłanek składających się na wyobrażenie Imperium Lechickiego. W książce znajdziemy też próbę analizy socjologicznej i odpowiedzi na pytania: kim są zwolennicy Wielkiej Lechii? Z czego wynika fenomen jej popularności?

Część zwolenników teorii Wielkiej Lechii pozostaje głucha na merytoryczne argumenty. Stąd wielu uczonych wątpi w sens polemizowania z nimi. Niektórzy uznają wręcz takowe działanie za niepotrzebne dowartościowywanie pseudonaukowców. Skala zjawiska jest na tyle duża, iż zasługuje ono na przyjrzenie mu się z uwagą. Fenomen Lechii mówi bowiem wiele interesujących rzeczy o naszych czasach – naszych aspiracjach, lękach i nadziejach. 

d.jpg
SPOWIEDŹ BUNTOWNIKA
OD STRAJKU W RAFINERII
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
MICHAŁ GNIADEK-ZIELIŃSKI

Bez wątpienia Spowiedź buntownika... jest pozycją obowiązkową dla wszystkich badaczy dziejów opozycji w PRL - tak historyków, jak i innych przedstawicieli nauk humanistycznych. Wpisuje się w nurt od dłuższego czasu popularnej i coraz bardziej docenianej tzw. "historii mówionej" (ang. "oral history"), i stanowi ważny przyczynek do badań nie tylko nad biegiem wydarzeń (gdzie może uchodzić przynajmniej za cenne uzupełnienie wiedzy otrzymywanej za pośrednictwem bardziej konwencjonalnych metod), ale przede wszystkim ich odbiorem przez ich bezpośrednich uczestników i pamięci na temat minionych zdarzeń. Relacje Michała Marusika i innych uczestników strajków '80 i '81 roku w Rafinerii Gdańskiej w sposób oczywisty stanowią jedyne źródło informacji na temat nastrojów, poglądów i relacji panujących w strajkującym lub przygotowującym się do strajku zakładzie. [...] Szczęśliwie książka nie stanowi jedynie pozycji przeznaczonej dla historyków, socjologów czy politologów (w końcu mój rozmówca dużo mówi o swoich poglądach i wizjach politycznych), co powinna sugerować już sama jej forma. Niniejszy wywiad-rzeka, jeżeli użycie takiego terminu wobec niego jest uzasadnione, może być także ciekawą lekturą dla zwykłego (w tym nie mniej szacownego) Czytelnika. Wywiady z interesującymi ludźmi po prostu dobrze się czyta, tymczasem Michał Marusik jest z pewnością człowiekiem niezwykle ciekawym, który ma bardzo wiele do powiedzenia. Posłuchajmy więc! (ze Wstępu)

bottom of page