SEKCJA XX WIEKU
KIEROWNIK

Piotr Siewak - absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Akademii Sztuki Wojennej i politologii na UW, obecnie student V roku w IH UW. Zajmuje się działalnością organów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Policji Państwowej. Ponadto interesuje się polską działalnością polityczną czasu I wojny światowej oraz okresu międzywojennego i propagandą polityczną XX wieku.

OPIEKUN

dr hab. Paweł Skibiński - pracownik Zakładu Historii XX w. w IH UW oraz m.in. Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II. W swych badaniach koncentruje się  w szczególności na historii Kościoła w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła w Polsce oraz na historii Hiszpanii w XX w., w tym na hiszpańskiej wojnie domowej. Autor m.in. monografii "Państwo generała Franco. Ustrój Hiszpanii w latach 1936 - 1967", Kraków 2004; "Człowiek o sercu bohaterskim... Ksiądz Jan Salamucha (1903-1944)", Warszawa 2005; "Między ołtarzem a tronem. Państwo i Kościół w Hiszpanii w latach 1931-1953", Warszawa 2013; "Polska 1918", Warszawa 2018.

DZIAŁALNOŚĆ

Równolegle prowadzone są w ramach sekcji badania poświęcone historii powszechnej oraz historii Polski w XX w. Wiele uwagi poświęconej jest historii politycznej. Mieści się w tym m.in. problematyka II Republiki Hiszpanii (1931-1939), tamtejszej wojny domowej (1936-1939) oraz rządów gen. Franco (1936-1975), jak również dziejów Afryki. Nie brakuje również badań poświęconych historii wojny światowej, w tym w szczególności zagadnieniom takim jak wojna obronna 1939 r., konspiracja niepodległościowa w Polsce oraz wojna na Pacyfiku. Specyficzną część spectrum zainteresowań członków sekcji stanowią dzieje techniki, w tym nade wszystko lotnictwa myśliwskiego. Nie brakuje również podejmowanych zagadnień w zakresie historii gospodarczej i to zarówno w kontekście światowym jak i polskim. W badaniach nad historią naszego kraju w XX wieku prowadzone są studia nad takimi problemami jak: parlamentaryzm II RP, relacje państwo-Kościół, działalność nielegalnych organizacji w II RP, funkcjonowanie Policji Państwowej, konspiracja niepodległościowa podczas II wś, aparat represji PRL wobec opozycji antykomunistycznej w latach 1944-1989, dzieje polskiej myśli politycznej w XX wieku. Spośród podejmowanych przez członków sekcji zagadnień natury społecznej można natomiast wymienić takie problemy jak religijność, mniejszości narodowe II RP czy przestępczość.

 

Oprócz spotkań zwyczajnych sekcja organizuje także liczne wykłady i debaty pracowników naukowych IH UW oraz gości z innych ośrodków akademickich i badawczych. Rozpoczęła także pracę nad wspólnym projektem badawczym poświęconym postaciom polskich duchownych zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1863-1989.

AKTUALNOŚCI

Bombardowania Londynu w czasie Wielkiej Wojny

October 27, 2020

Sekcja XX w. Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych zaprasza na swoje pierwsze spotkanie merytoryczne w bieżącym roku akademickim!

Na zajęcia zaprasza Kacper Gęsior, który poprowadzi zajęcia dot. bombardowań Londynu w czasie Wielkiej Wojny!

Organy bezpieczeństwa II RP wobec prób destabilizacji państwa

March 24, 2019

Sekcja XX wieku SKMBH ma zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na swoje marcowe spotkanie, na którym powrócimy do czasów wczesnego polskiego międzywojnia. Nasz kolega, Piotr Siewak, poprowadzi warsztaty źródłoznawcze pt.: "Organy bezpieczeństwa II RP wobec prób destabilizacji młodego państwa polskiego".

Kiedy? - 27.03.2019 (środa) godz. 18:00
Gdzie? - sala 208 w budynku IH UW (IV piętro)

XX-wieczne nurty polityczne - ekologizm

March 03, 2019

Sekcja XX w. SKMBH ma zaszczyt zaprosić Państwa na swoje pierwsze spotkanie w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. Po krótkim wstępie organizacyjnym, Krzysztof Jaworski poprowadzi warsztaty źródłoznawcze pt.: "XX-wieczne nurty polityczne: ekologizm", na których postara się wprowadzić obecnych w ciekawe tajniki tego oryginalnego nurtu.

4 marca (poniedziałek) | 17:30| IH UW, sala 208 (IV piętro)

Please reload

PRO MEMORIA

BYLI KIEROWNICY SEKCJI

Mikołaj Kwiatkowski (2017-2018), Joanna Chlebicka (2018), Konrad Rokicki (2018-2019)