O NAS

WŁADZE

Prezes

Zarząd SKMBH

Konrad Rokicki – student IV roku w Kolegium MISH. Naukowo zajmuje się XX wiekiem, a do jego zainteresowań badawczych należą przede wszystkim zimna wojna, historia prawa państw socjalistycznych, głównie polskim i sowieckim prawem karnym. Bada również dzieje prawa międzynarodowego, działalność „Solidarności” w PRL oraz historia Dolnego Śląska po II wojnie światowej.

511 365 172

Kamil Hejman - student  IV roku historii oraz I roku italianistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na epoce średniowiecznej. Zajmuje się głównie badaniem motywów zwierzęcych występujących w kronikach XII- XV w.

Sekretarz
Skarbnik
i kierownik sekcji nowożytniczej

Albert Byrski - Student III roku historii na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii społeczno-politycznej w Rzeczypospolitej XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Skupia się w głównej mierze na problematyce tożsamości społecznej, kulturze politycznej (przede wszystkim na relacjach społeczeństwo - władza), stosunkach etnicznych, mentalności oraz historii prawa.

Wiceprezes
i kierownik sekcji starożytniczej

Piotr Buczek - student III roku w WH UW. Interesuję się historią polityczną Grecji epoki archaicznej i klasycznej, z uwzględnieniem wpływu ustroju na rozwój kulturalny i handlowy poleis oraz sposobu postrzegania systemów politycznych i ich różnic przez Greków.

Wiceprezes
i kierownik sekcji mediewistycznej

Grzegorz Garbuz - student V roku w WH UW. Jego zainteresowania badawcze krążą wokół historii Kościoła Ruskiego, dotyczą szeroko rozumianej zmiany religijnej w Europie Wschodniej, głównie pierwszych wieków chrześcijaństwa na Rusi, ruchu staroobrzędowców oraz sekt powstałych w łonie ruskiego prawosławia.

Wiceprezes
i kierownik sekcji XIX wieku

Hubert Korzeniowski - student V roku w WH UW.  W orbicie jego zainteresowań badawczych znajdują się Rewolucja Francuska oraz Epoka napoleońska ze szczególnym uwzględnieniem Księstwa Warszawskiego. W 2019 roku obronił pracę licencjacką poświęconą żywności w codziennym funkcjonowaniu żołnierzy w czasie kampanii.

Wiceprezes
i kierownik sekcji XX wieku

Piotr Siewak - absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Akademii Sztuki Wojennej oraz IV roku w Instytucie Nauk Politycznych UW. Zajmuje się działalnością organów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Policji Państwowej. Ponadto interesuje się polską działalnością polityczną czasu I wojny światowej oraz okresu międzywojennego i propagandą polityczną XX wieku.

Wiceprezes
i kierownik sekcji nauk pomocniczych historii

Konrad Rokicki – student IV roku w Kolegium MISH. Naukowo zajmuje się XX wiekiem, a do jego zainteresowań badawczych należą przede wszystkim zimna wojna, historia prawa państw socjalistycznych, głównie polskim i sowieckim prawem karnym. Bada również dzieje prawa międzynarodowego, działalność „Solidarności” w PRL oraz historia Dolnego Śląska po II wojnie światowej.

Wiceprezes
i kierownik sekcji judaistycznej

Agata Oponowicz - studentka IV roku Historii i Kultury Żydów w WH UW. Interesuję się szczególnie relacjami egipsko-izraelskimi w starożytności, jak również ogólną sytuacją Żydów w Polsce na przestrzeni wieków.

Wiceprezes
i kierownik sekcji interdyscyplinariów

mgr Agata Starownik - doktorantka Wydziału „Artes Liberales” UW, magister filologii polskiej i historii sztuki w ramach MISH (Uniwersytet Warszawski). W swych badaniach zajmuje się sacrum i wyrazami wiary w metafizyczny ład w literaturze, dialogiem nauk ścisłych i humanistycznych oraz nauki i sztuki, ikonografią chrześcijańską i astronomiczną. Obecnie przygotowuje dysertację doktorską o motywach astronomicznych w poezji Jana Kochanowskiego.

Wiceprezes
i kierownik sekcji historii filozofii i filozofii historii

Mateusz Wojda - student V roku filozofii i socjologii w ramach Kolegium MISH UW. Jego zainteresowania naukowe obejmują geopolitykę, historię idei, ontologię społeczną i socjologię historyczną. Interesuje się również relacjami między ideologiami a wyrażającymi je klasami społecznymi.

Wiceprezes
i kierownik sekcji historii kultury i sztuki

Weronika Kulczewska - studentka V roku w WH UW. Jej zainteresowania naukowe obejmują rewolucję francuską, ZSRR pod rządami Stalina oraz okres II wojny światowej. Oprócz tego pasjonuje się kinem, ze szczególnym naciskiem na filmy historyczne, dokumentalne, oraz te w reżyserii Stanleya Kubricka.

Wiceprezes
i kierownik sekcji odtwórstwa historycznego i popularyzacji historii

Kacper Gęsior - student IV roku w WH UW. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się przede wszystkim historia lotnictwa, zwłaszcza w okresie I wojny światowej. Interesuje  się  ponadto  dziejami Stanów Zjednoczonych  i  Hiszpanii w XIX

i XX wieku. Aktywny rekonstruktor, współzałożyciel i dowódca GRH The Old Breed (Marines podczas II wś na Pacyfiku) oraz odtwórca sylwetek żołnierzy hiszpańskiej wojny domowej i Armii Rosyjskiej podczas Wielkiej Wojny.

697 989 616

PRO MEMORIA

BYLI CZŁONKOWIE WŁADZ SKMBH

Prezesi: Michał Gniadek-Zieliński (2017/2018, 2018/2019)

Wiceprezesi: Kacper Gęsior (2017/2018, 2018/2019), Mikołaj Kwiatkowski (2017/2018), Piotr Siewak (2017/2018, 2018/1019), Beata Gatyńska-Cywińska (2017/2018), Aleksander Popielarz (2018, 2018/2019), Michał Rastaszański (2018, 2018/2019)), Joanna Chlebicka (2018), Wojciech Jarosławski (2018), Julia Borczyńska (2018), Maciej Witkowski (2018/1019), Szymon Antosik (2018/2019), Konrad Rokicki (2018/2019), Jakub Łojszczyk (2018/2019), Błażej Culepa (2018/2019)

Sekretarze: Nikodem Bernaciak (2017/2018), Julia Borczyńska (2018), Michał Główka (2018), Edward Malinowski (2018/2019)

Skarbnicy: Angelika Rumińska (2017/2018, 2018/2019)