OBJAZD NAUKOWY

ZERÓWKA 2018: CIESZYN

17-21 września 2018 r., Trasa: Żyrardów - Sulejów - Cieszyn - Ostrawa - Ołomuniec - Szczyrk - Wisła

Wygłoszone referaty:

"Mistyka oblubieńcza św. Barnarda z Clairvaux" - Michał Gniadek-Zieliński

"Historia Czechosłowacji 1919-1945" - Aleksander Klus

"Historia Czechosłowacji 1945-1992" - Tomasz Kowalczyk

"Początki Czech i ich relacje z państwem Piastów we wczesnym średniowieczu" - Michał Gniadek-Zieliński

"Wyprawa sierotek na Pomorze Gdańskie i Nową Marchię w 1433 r." - Michał Gniadek-Zieliński

"Rynek w średniowieczu" - Szymon Rytka

"Konflikt polsko-czechosłowacki o Śląsk Cieszyński 1918-1938" - Wojciech Jarosławski

"Wojna Obronna 1939 r. na Śląsku Cieszyńskim" - Wojciech Jarosławski

"Założenia operacyjne i udział w wojnie obronnej kawalerii polskiej" - Wojciech Jarosławski

"Zarys historii śląskiego okręgu Narodowych Sił Zbrojnych" - Michał Gniadek-Zieliński

SPACER NAUKOWY

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

25 listopada 2017 r.

Wygłoszone referaty:

"Klasycyzm, neoklasycyzm czy po prostu styl prawdziwy? Jak wskrzeszony antyk stał się narzędziem propagandy Oświecenia."

- Julia Borczyńska

"Amfiteatr czy teatr?" - Beata Gatyńska-Cywińska

"Antyk użytkowy króla Stanisława? Założenie artystyczne Pałacu na Wyspie" - Beata Gatyńska-Cywińska

"Ogród czy poligon czyli Łazienki Królewskie w czasie wojen" - Wojciech Jarosławski

OBJAZD NAUKOWY

POŁUDNIOWE MAZOWSZE

4 listopada 2017 r., Trasa: Otwock - Karczew - Otwock Wielki - Czersk - Mariańskie Porzecze - Radość - Ossów - Kobyłka - Marki

Wygłoszone referaty:

"Świdermajer - oryginalna architektura Otwocka i okolicy" - Michał Gniadek-Zieliński

"Modernizm w II Rzeczpospolitej - cechy stylu architektonicznego" - Michał Gniadek-Zieliński

"Wypoczynek i formy spędzania wolnego czasu w II Rzeczpospolitej" - Piotr Siewak

"Cechy późnobarokowego budownictwa sakralnego na przykładzie kościoła pw. św. Wita w Karczewie" - Angelika Rumińska

"Kultura sarmacka w okresie schyłkowym (XVIII w.)" - Mateusz Gałus

"Zarys dziejów Czerska i Południowego Mazowsza w średniowieczu" - Michał Gniadek-Zieliński

"Góra Kalwaria jako jeden z głównych ośrodków chasydyzmu w Polsce" - Izabella Korchagina

"Święty o. Stanisław Papczyński - człowiek i dzieło" - Aleksander Popielarz

"Prawne aspekty funkcjonowania franczyzny w Polsce na przykładzie sieci McDonald" - Nikodem Bernaciak

"Walki o Przedmoście Warszawskie w XX wieku" - Wojciech Jarosławski

"Kariera rodu Załuskich" - Angelika Rumińska

"Rozwój włókiennictwa w Królestwie Polskim na przykładzie fabryki braci Briggs w Markach" - Kacper Gęsior