top of page
SEKCJA INTERDYSCYPLINARIÓW
KIEROWNIK

mgr Agata Starownik - doktorantka Wydziału „Artes Liberales” UW, magister filologii polskiej i historii sztuki w ramach MISH (Uniwersytet Warszawski). W swych badaniach zajmuje się sacrum i wyrazami wiary w metafizyczny ład w literaturze, dialogiem nauk ścisłych i humanistycznych oraz nauki i sztuki, ikonografią chrześcijańską i astronomiczną. Obecnie przygotowuje dysertację doktorską o motywach astronomicznych w poezji Jana Kochanowskiego.

DZIAŁALNOŚĆ

Sekcja zrzesza przede wszystkim studentów innych kierunków niż historia, którzy wszelako historią się interesują. Metodologią studiowanych prez siebie dziedzin chcą wspierać kolegów z historii w prowadzonych przez nich badaniach. Często bowiem warsztat historyka nie wystarcza i do właściwego opisu przeszłości konieczna jest pomoc innych nauk. Badania prowadzone przez sekcję dotyczą obszarów często pomijanych w badaniach historycznych różnych epok. Są nimi głównie zagadnienia natury antropologicznej, kulturoznawczej, politologicznej, prawnej i socjologicznej. Uwypuklenie ich oraz wskazanie wpływu zjawisk o charakterze interdyscyplinarnym w określonych procesach dziejowych stanowi główne wyzwanie stojące przed sekcją. To na czym staramy się skupić to dialog między historią a szeroko pojętą humanistyką, a także naukami społecznymi i ścisłymi. Obszary badawcze i kierunki działań prac sekcji są wyznaczane przez członków. Nierzadko są one ich indywidualnymi zainteresowaniami poznawczymi. Aktualnie są nimi głównie: perspektywa politologiczna głównych wydarzeń i procesów zachodzących w II Rzeczypospolitej, działalność aparatu bezpieczeństwa II RP i PRL, propaganda polityczna i wojenna XX wieku, obraz rzeczywistości społeczno-politycznej zawarty w literaturze XIX i XX wieku, nauka porównawcza o cywilizacjach oraz wpływ demografii na funkcjonowanie nowoczesnego państwa.

 

Sekcja interdyscyplinariów organizuje spotkania zwyczajne członków (raz w miesiącu), w ramach których prowadzone są warsztaty źródłoznawcze, wykłady i prelekcje prowadzone przez członków sekcji oraz zaproszonych gości.

AKTUALNOŚCI

Pochodzenie Słowian w świetle językoznawstwa

October 13, 2019

Sekcja interdyscyplinarna SKMBH serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie. Referat pt. „Pochodzenie Słowian w świetle językoznawstwa” wygłosi Tomasz Gromadka.

Mowa będzie o – podejmowanych w oparciu o językoznawstwo porównawcze – próbach zlokalizowania słowiańskiej praojczyzny oraz odtworzenia najstarszych dziejów naszych przodków i ich kontaktów z innymi ludami. Będzie można posłuchać i porozmawiać:
- o związkach Słowian z Sarmatami
- o kentum i satem
- o Słowiankach tańczących z Gotami
- o etymologii nazw polskich rzek

Widzimy się 14 października (poniedziałek), 18.30, w IH UW, p. 208 (IV piętro, wejście B).

Sąd dla elit. Sądownictwo senatorskie w Rzymie w I wieku

January 23, 2018

Sekcja Interdyscyplinariów SKMBH zaprasza na swoje styczniowe spotkanie. Tym razem tematem będzie rzymskie sądownictwo senatorskie w I wieku. Zajęcia poprowadzi Konrad Rokicki.
24.01.br. (czwartek), godz. 18:30, sala 208 (IV piętro IH UW)

Zabójstwo ministra Pieradzkiego

December 18, 2017

Sekcja Interdyscyplinariów Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych zaprasza na swoje listopadowe spotkanie, na którym omówione zostaną przyczyny, przebieg i skutki zabójstwa ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego dnia 15 czerwca 1934 r. Spotkanie poprowadzi kierownik sekcji - Piotr Siewak. 

28 listopada br. (środa), sala 208 (IV piętro IH UW) Serdecznie zapraszamy!

Please reload

BYLI KIEROWNICY SEKCJI

PRO MEMORIA

Piotr Siewak (2017-2019)

bottom of page