top of page
SEKCJA NOWOŻYTNICZA
KIEROWNIK

Albert Byrski - student III roku w WH UW. Interesuje się problematyką świadomości narodowej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a w szczególności na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz relacjami społeczeństwo - władza w I RP.

dr hab. Urszula Kosińska - pracownik Zakładu Historii Nowożytnej w IH UW, specjalizuje się w historii unii polsko - saskiej, a zwłaszcza polityce zagranicznej Augusta II, historii polskiego parlamentaryzmu i kulturze politycznej szlachty w tzw. „czasach saskich” (1697-1763). Autorka m.in. monografii: "Sejm 1719 – 20 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego", Warszawa 2003; "Sondaż czy prowokacja? Sprawa Lehmanna z 1721 r., czyli o rzekomych planach rozbiorowych Augusta II", Warszawa 2009; "August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725 – 1730)", Warszawa 2012.

OPIEKUN
DZIAŁALNOŚĆ

Prowadzone badania są osadzone chronologicznie przede wszystkim w XVII wieku, choć nie brakuje też poruszanych problemów występujących w wieku XVI i wieku XVIII. Z problematyki historii powszechnej zwrócić trzeba uwagę zwłaszcza na erę elżbietańską w Anglii oraz absolutyzm francuski. Wśród zagadnień dotyczących historii Polski zaś podejmowane są przede wszystkim badania poświęcone epoce Wazów. Dużo miejsca poświęca się również dziejom myśli politycznej polskiej i światowej oraz dziejom staropolskiego parlamentaryzmu.

Oprócz spotkań zwyczajnych sekcja prowadzi projekt badawczy poświęcony edycji mów sejmikowych Andrzeja Moskorzowskiego.

AKTUALNOŚCI

Łukasza Opalińskiego "Rozmowa plebana z ziemianinem"

March 23, 2019

Sekcja Nowożytnicza SKMBH zaprasza na swoje marcowe spotkanie. Warsztaty źródłoznawcze poświęcone dziełu Łukasza Opalińskiego młodszego „Rozmowa Plebana z Ziemianinem o stanie teraźniejszym Rzeczypospolitej” poprowadzi mgr. Aleksander Popielarz.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00 w sali nr 208 (4 piętro) w IH UW.
Serdecznie zapraszamy!

Takie rzeczy tylko w Rosji - reformy Piotra Wielkiego

February 24, 2019

Sekcja Nowożytnicza SKMBH zaprasza na swoje pierwsze w nowym semestrze spotkanie. O reformach cara Piotra I opowie Albert Byrski.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00 w sali nr 208 (4 piętro) w IH UW.
Serdecznie zapraszamy!

Recepcja neostoicyzmu w literaturze polskiego baroku

January 09, 2019

Sekcja Nowożytnicza SKMBH zaprasza na swoje pierwsze w nowym roku kalendarzowym spotkanie. O staropolskiej recepcji twórczości Justusa Lipsiusa opowie Piotr Hennel.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00 w sali nr 208 (4 piętro) w IH UW.
Serdecznie zapraszamy!

Please reload

BYLI KIEROWNICY SEKCJI

PRO MEMORIA

Aleksander Popielarz (2018-2019)

bottom of page