top of page
SEKCJA STAROŻYTNICZA
KIEROWNIK

Piotr Buczek - student III roku w WH UW. Interesuję się historią polityczną Grecji epoki archaicznej i klasycznej, z uwzględnieniem wpływu ustroju na rozwój kulturalny i handlowy poleis oraz sposobu postrzegania systemów politycznych i ich różnic przez Greków.

OPIEKUN

dr hab. Robert Wiśniewski - pracownik Zakładu Historii Starożytnej w IH UW, redaktor czasopisma "U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze". W swych badaniach koncentruje się  w szczególności na historii Kościoła w późnym antyku, zwłaszcza kulcie świętych i relikwii, duchowieństwie i strukturze Kościoła, ale także wróżbiarstwie późnoantycznym i demonologii. Autor m.in monografii: "Szatan i jego słudzy. Diabeł i demony w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V w.", Kraków 2003; "Początki kultu relikwii na Zachodzie", Warszawa 2011; "Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia", Warszawa  2013.

DZIAŁALNOŚĆ

Członkowie sekcji zajmują się badaniami dotyczącymi starożytnej Grecji i Rzymu pod kątem literatury, kultury i sztuki, historii i prawa. Prowadzone przez członków badania w dużym stopniu dotyczą także antycznego chrześcijaństwa. Sekcja czynnie uczestniczy w licznych projektach. Do czerwca 2018 r. sekcje stanowiło Koło Starożytnicze UW - wówczas jednak drogi się rozeszły. Regularnie organizowane są wyjazdy –  w 2017 roku wyjazd naukowy na Kretę połączony ze zwiedzaniem uniwersytetu w Rethymnon, w 2018 roku objazd naukowy do Rzymu,

Członkowie naszej sekcji biorą udział w projektach badawczych i grantach naukowych. Najnowszym projektem jest praca nad panegirykami Claudiusa Claudianusa i wydanie dwujęzyczne tego dzieła.

AKTUALNOŚCI

Dyplomacja grecka w przededniu i podczas Wojny Peloponeskiej

January 27, 2019

Sekcja starożytnicza SKMBH zaprasza na spotkanie poświęcone dyplomacji miast greckich w przededniu i podczas Wojny Peloponeskiej. Wspólna analizę wyimków z działa Tukidydesa poprowadzi Piotr Buczek.

29 stycznia | 18.00 | IH UW, s. 208

Działalność kupców rzymskich na Oceanie Indyjskim

March 18, 2019

Sekcja Starożytnicza Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na swoje marcowe spotkanie, podczas którego warsztaty źródłoznawcze pod tytułem: "Działalność kupców rzymskich na Oceanie Indyjskim." poprowadzi Edward Malinowski.

Spotkanie odbędzie się w sali 208 (IV piętro, II klatką schodowa) o 18.00 w budynku IHUW, serdecznie zapraszamy!

"Kim są ci długobrodzi?" - o micie założycielskim Longobardów

February 25, 2019

Sekcja Starożytnicza Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na swoje lutowe spotkanie, podczas którego warsztaty źródłoznawcze pod tytułem: "Kim są ci Długobrodzi? - O micie założycielskim Longobardów" poprowadzi Błażej Culepa.

Spotkanie odbędzie się w sali 208 (IV piętro, II klatką schodowa) o 18.00 w budynku IHUW, serdecznie zapraszamy!

Please reload

BYLI KIEROWNICY SEKCJI

PRO MEMORIA

Beata Gatyńska-Cywińska (2017/2018), Julia Borczyńska (2018)

bottom of page