SEKCJA XIX WIEKU
KIEROWNIK

Hubert Korzeniowski - student V roku w WH UW.  W orbicie jego zainteresowań badawczych znajdują się Rewolucja Francuska oraz Epoka napoleońska ze szczególnym uwzględnieniem Księstwa Warszawskiego. W 2019 roku obronił pracę licencjacką poświęconą żywności w codziennym funkcjonowaniu żołnierzy w czasie kampanii.

OPIEKUN

dr hab. Piotr Szlanta - pracownik Zakładu Historii XIX w. w IH UW, członek redakcji czasopisma "Mówią Wieki" i redaktor międzynarodowej encyklopedii pierwszej wojny światowej (http://www.1914-1918-online.net). Specjalizuje się w historii dyplomacji europejskiej w 2 poł. XIX w. i problematyce Wielkiej Wojny. Autor m.in. monografii: "Persja w polityce Niemiec w latach 1906-1914 na tle rywalizacji brytyjsko-rosyjskiej", Warszawa 2002; "Tannenberg 1914", Warszawa 2005; "Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów", Warszawa 2015; "Polakożerca" kontra "wrogowie Rzeszy". Cesarz Wilhelm II i Polacy 1888-1918", Warszawa 2019.

DZIAŁALNOŚĆ

Prowadzone przez sekcję badania są zróżnicowane tak w aspektach tematycznym i geograficznym, jak i chronologicznym. Najwcześniejszym okresem, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród członków sekcji jest rewolucja we Francji 1789 r. oraz następujący po niej okres napoleoński (1899-1815). Prowadzone badania poświęcone są także historii Stanów Zjednoczonych, w tym szczególnie wojnie o niepodległość (1773-1785) oraz wojnie secesyjnej (1861-1865). Chronologicznie obszar zainteresowań badawczych członków sekcji zamyka Wielka Wojna (1914-1918) zamykająca jednocześnie cały wiek XIX. Oprócz historii militarnej uwagę przyciąga również historia społeczna i polityczna, w tym przede wszystkim historia Wielkiej Brytanii w okresie regencji (1811-1830) i panowania królowej Wiktorii (1837-1901) oraz historia Rosji pod berłami ostatnich Romanowów (1855-1917) i monarchia habsburska ery Franciszka Józefa i jego następcy Karola I (1848-1918). Wśród badanej problematyki należy jeszcze wymienić historię gospodarczą XIX wieku oraz historię myśli politycznej i rozwoju ruchów polityczno-społecznych oraz ideologi.

Oprócz spotkań zwyczajnych sekcja organizuje także liczne wykłady pracowników naukowych IH UW oraz gości z innych ośrodków akademickich i badawczych. Część członków sekcji zaangażowana jest ponadto w projekt badawczy poświęcony wielkim i zupełnie malutkim zmianom w XIX w.

AKTUALNOŚCI

Żywność w armii Księstwa Warszawskiego

October 09, 2019

Sekcja XIX wieku oraz Sekcja historii wojen i rekonstrukcji historycznej SKMBH ma zaszczyt zaprosić Państwa na pierwsze w roku akademickim 2019/2020 spotkanie organizacyjno-warsztatowe.
Warsztaty poświęcone życiu codziennemu żołnierzy Księstwa Warszawskiego poprowadzi Hubert Korzeniowski.
Spotkanie odbędzie się w sali 208 IH UW o godzinie 16:30.

Polskie migrowanie w badaniach socjologicznych i ekonomicznych

December 22, 2018

Zapraszamy na kolejne spotkanie dotyczące zagadnieniu imigracji w XIX wieku. O migrowaniu Polaków w badaniach polskich socjologów i ekonomistów opowie Szymon Antosik. Spotkanie odbędzie się 23 stycznia o o godzinie 17 w sali 208 w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Od kompromisu w Missouri do Rekonstrukcji - niewolnictwo jako problem polityczny, ekonomiczny i społeczny

January 14, 2019

Sekcja XIX wieku SKMBH zaprasza na wykład mgr. Michała Mydłowskiego o historii Stanów Zjednoczonych pt. "Od kompromisu w Missouri do Rekonstrukcji - niewolnictwo jako problem polityczny, ekonomiczny i społeczny".
Godzina 18:30 w sali A 15 stycznia 2019 roku.

Please reload

BYLI KIEROWNICY SEKCJI

PRO MEMORIA

Kacper Gęsior (2017-2018), Michał Rastaszański (2018-2019)