top of page
SEKCJA JUDAISTYCZNA
KIEROWNIK

Agata Oponowicz - studentka IV roku Historii i Kultury Żydów w WH UW. Interesuję się szczególnie relacjami egipsko-izraelskimi w starożytności, jak również ogólną sytuacją Żydów w Polsce na przestrzeni wieków.

DZIAŁALNOŚĆ

Celem sekcji jest badanie oraz popularyzacja nie tylko skomplikowanej historii, ale również kultury i religii żydowskiej, której zasady determinowały postępowanie przedstawicieli tej społeczności przez wieki. Zajmuje się więc ona nie tylko dziejami Żydów polskich - ma również na uwadze dzieje Żydów od początków ich osadnictwa w Palestynie, aż po wiek XX, gdyż echa nawet bardzo zamierzchłej przeszłości zawsze są widoczne w świadomości żydowskiej. Oprócz zebrań warsztatowych sekcja organizuje wyjścia na wszelkie wydarzenia i wystawy dotyczące tematów związanych z żydowską kulturą i historią, którymi zainteresowanie przeżywa obecnie swój renesans, co niewątpliwie warto wykorzystać.

bottom of page