top of page

O NAS

RADA NAUKOWA

Opiekun SKMBH i sekcji XX w.

Opiekunowie SKMBH

dr hab. Paweł Skibiński - pracownik Zakładu Historii XX w. w IH UW oraz m.in. Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II. W swych badaniach koncentruje się  w szczególności na historii Kościoła w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła w Polsce oraz na historii Hiszpanii w XX w., w tym na hiszpańskiej wojnie domowej. Autor m.in. monografii "Państwo generała Franco. Ustrój Hiszpanii w latach 1936 - 1967", Kraków 2004; "Człowiek o sercu bohaterskim... Ksiądz Jan Salamucha (1903-1944)", Warszawa 2005; "Między ołtarzem a tronem. Państwo i Kościół w Hiszpanii w latach 1931-1953", Warszawa 2013.

Opiekun sekcji starożytniczej

dr hab. Robert Wiśniewski - pracownik Zakładu Historii Starożytnej w IH UW, redaktor czasopisma "U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze". W swych badaniach koncentruje się  w szczególności na historii Kościoła w późnym antyku, zwłaszcza kulcie świętych i relikwii, duchowieństwie i strukturze Kościoła, ale także wróżbiarstwie późnoantycznym i demonologii. Autor m.in monografii: "Szatan i jego słudzy. Diabeł i demony w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V w.", Kraków 2003; "Początki kultu relikwii na Zachodzie", Warszawa 2011; "Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia", Warszawa  2013.

Opiekun sekcji mediewistyczej

dr hab. Jerzy Pysiak - pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej w IH UW, w przeszłości wykładowca m.in. na Uniwersytecie w Nantes, Uniwersytecie Lumière - Lyon  II, czy Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie. W swych badaniach koncentruje się  w szczególności na zagadnieniach związanych z kultem świętych i kultem relikwii w średniowieczu oraz ideologią władzy. Autor m.in. monografii "Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii i świętych w kapetyńskiej Francji, Warszawa 2012, 472 s., (Nagroda Clio I stopnia - 2013, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP - 2014) oraz redaktor wydawnictw zbiorowych "Monarchia w średniowieczu – władza nad ludźmi, władza nad terytorium" wraz z  A. Pieniądz-Skrzypczak i M. R. Paukiem (Warszawa-Kraków 2002), "Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym", wraz z A. Pieniądz-Skrzypczak (Warszawa 2005), "Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi" wraz z A. Bartoszewicz, G. Myśliwskim i P. Żmudzkim (Warszawa 2010), "Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu" wraz z B. Nowakiem i M. Nagielskim (Warszawa 2011).

Opiekun sekcji nauk pomocniczych historii

dr Jacek Kordel - pracownik Zakładu NPH i Metodologii w IH UW. W swych badaniach koncentruje się  w szczególności na dziejach Rzeczypospolitej i Rzeszy Niemieckiej w epoce nowożytnej, a zwłaszcza na historii dyplomacji. Autor m.in. monografii "Z Austrią czy z Prusami? Polityka zagraniczna Saksonii, 1774-1778" (Kraków 2018).

Opiekun sekcji hist. filozofii i filozofii hist.

dr Rafał Tichy - filozof, teolog i publicysta, pracownik Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej w IF UW. Znawca myśli patrystycznej i filozofii średniowiecznej, mesjanista. Redaktor naczelny magazynu apokaliptycznego "Czterdzieści i Cztery - 44", autor m.in. takich prac jak "Mistyczna historia człowieka według Bernarda z Clairvaux" (Poznań 2011), "Ukryte oblicze. O mistyce i mesjanizmie" (Poznań 2013) czy trzytomowego wywiadu-rzeki z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim (Warszawa 2007, 2009, 2018).

bottom of page