PROJEKTY
s.jpg
"SOLIDARNOŚĆ" WYKLĘTA
- RELACJE ZAPOMNIANYCH OPOZYCJONISTÓW

Michał Gniadek-Zieliński

KIEROWNIK

ZESPÓŁ: mgr Paweł Walo, Konrad Rokicki

Wbrew tytułowi projekt nie skupia się wyłącznie na NSZZ "Solidarność" ale stara się ogarnąć całokształt buntu przeciw władzy komunistycznej w Polsce w latach 1956-1989. Głównym celem jest zebranie relacji zapomnianych opozycjonistów odgrywających niegdyś ważną rolę i ich wydanie drukiem. Umożliwi to z jednej strony przywrócenie im należnej pamięci, z drugiej uruchomienie szerszej dyskusji na temat kształtowania się opozycji antykomunistycznej w PRL, jej charakteru i sposobu wewnętrznego funkcjonowania dzięki rozpowszechnieniu dotychczas nieznanych źródeł.

SPOWIEDŹ BUNTOWNIKA
OD STRAJKU W RAFINERII
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
MICHAŁ GNIADEK-ZIELIŃSKI

Bez wątpienia Spowiedź buntownika... jest pozycją obowiązkową dla wszystkich badaczy dziejów opozycji w PRL - tak historyków, jak i innych przedstawicieli nauk humanistycznych. Wpisuje się w nurt od dłuższego czasu popularnej i coraz bardziej docenianej tzw. "historii mówionej" (ang. "oral history"), i stanowi ważny przyczynek do badań nie tylko nad biegiem wydarzeń (gdzie może uchodzić przynajmniej za cenne uzupełnienie wiedzy otrzymywanej za pośrednictwem bardziej konwencjonalnych metod), ale przede wszystkim ich odbiorem przez ich bezpośrednich uczestników i pamięci na temat minionych zdarzeń. Relacje Michała Marusika i innych uczestników strajków '80 i '81 roku w Rafinerii Gdańskiej w sposób oczywisty stanowią jedyne źródło informacji na temat nastrojów, poglądów i relacji panujących w strajkującym lub przygotowującym się do strajku zakładzie. [...] Szczęśliwie książka nie stanowi jedynie pozycji przeznaczonej dla historyków, socjologów czy politologów (w końcu mój rozmówca dużo mówi o swoich poglądach i wizjach politycznych), co powinna sugerować już sama jej forma. Niniejszy wywiad-rzeka, jeżeli użycie takiego terminu wobec niego jest uzasadnione, może być także ciekawą lekturą dla zwykłego (w tym nie mniej szacownego) Czytelnika. Wywiady z interesującymi ludźmi po prostu dobrze się czyta, tymczasem Michał Marusik jest z pewnością człowiekiem niezwykle ciekawym, który ma bardzo wiele do powiedzenia. Posłuchajmy więc! (ze Wstępu)

d.jpg
DZIAŁANIA