PROJEKTY
BUNTY I WALKI BRATOBÓJCZE W ŚREDNIOWIECZU

Błażej Culepa

KIEROWNIK
OPIEKUN

dr hab. Jerzy Pysiak

ZESPÓŁ: Izabella Korchagina, Grzegorz Garbuz, Edward Malinowski, Piotr Goździalski, Michał Gniadek-Zieliński, Mateusz Dąbrowski

W ramach projektu realizowane są badania poświęcone problematyce buntów i walk bratobójczych w średniowieczu. Tytułowe zagadnienia poddane są analizie w bardzo rożnych momentach dziejowych i obszarach geograficznych, a także kontekstach - nie tylko politycznym. Uczestnicy projektu przygotowują teksty dotyczące omawiające wybrane przez nich zagadnienia mieszczące się w problematyce podjętej przez projekt, które po przejściu procesu recenzyjnego i redakcyjnego zostaną wydane drukiem.

Chętnych do dołączenia do projektu prosimy o kontakt z jego kierownikiem.