PROJEKTY
EDYCJA VITA VULFRMANI EPISCOPI SANONICI

Kacper Bylinka

KIEROWNIK
OPIEKUN

dr Grzegorz Pac

ZESPÓŁ: Julia Borczyńska, Julia Nowakowska, Michał Gniadek-Zieliński, Grzegorz Garbuz, Paweł Jędrasik

Celem projektu jest przygotowanie wydania krytycznego tekstu łacińskiego żywotu św. Wolframa († przed 740 r.), biskupa Sens i Apostoła Fryzów wraz z tłumaczeniem na język polski opatrzonym komentarzem.

Chętnych do dołączenia do projektu prosimy o kontakt z jego kierownikiem.