PROJEKTY
PROJEKT GALL

Michał Gniadek-Zieliński

KIEROWNIK

723 388 957

Projekt jest przede wszystkim nie tyle badawczy co popularyzatorski. Jego nadrzędnym celem jest popularyzacja unikalnego zabytku polskiej kultury intelektualnej jakim jest niewątpliwie Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum anonimowego autora, którego  zwykliśmy nazywać za Janem Szczęsnym Herbutem Gallem Anonimem. W ramach projektu zespół przygotowuje wiele inicjatyw, w których niewątpliwie największą jest przygotowanie do druku krytycznego wydania (z faksymiliami) wraz z nowym tłumaczeniem na język polskich okraszonym komentarzem, do którego dołączone zostaną ilustracje stylizowane na XII wieczne miniatury. Ponadto takie wydanie powinno również zawierać osobne krótkie opracowania naukowe, z których pierwsze poświęcone epoce w jakiej powstawała kronika w tym także państwu Bolesława Krzywoustego, a drugie samemu Autorowi jego dziełu.  Drugą z dużych inicjatyw jest realizacja audycji radiowej w formie "teatru radiowego", w której aktorzy z podziałem na role opowiedzą dzieło Anonima zw. Gallem. Zakończenie emisji audycji w oczywisty sposób zmusi nas również do wydanie jej na płycie CD, która zresztą dołączona zostanie do powyżej opisanego wydawnictwa poświęconemu Gallowi. Jednocześnie zespół projektu przygotowuje również mniejsze przedsięwzięcia popularyzujące kronikę, m.in. konferencje naukowe i popularnonaukowe, wykłady, warsztaty i konkursy oraz czytanie dzieła Anonima, w tym bicie rekordu Guinessa we wspólnym czytaniu.

Chętnych do dołączenia do projektu prosimy o kontakt z jego kierownikiem.